Shalom and Welcome to Chabad Auckland, New Zealand

We are open and welcome everyone who is interested in Israeli/Jewish Experience.
Kosher kitchen, Tora and Jewish studies, holiday events and a place to call home while visiting beautiful New Zealand.

ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד

.ניו זילנד נחשבת בעיני רבים כגן עדן. נופי בראשית, מרחבים אינסופים, שלוה, נחת רוח ואיכות חיים
.ראשוני המתיישבים היהודים שהגיעו לניו זילנד בתקופת הבהלה לזהב בשנת 1840 התמודדו עם ריחוק וניתוק ממרכזי החיים היהודיים, פער שהלך והתעצם ברבות השנים על אף התפתחות הטכנולוגיה

.בית חב''ד משמש כמרכז לחיים יהודיים מתוך אהבה ודאגה לכל יהודי בדגש על אלפי הישראלים הגרים בניו זילנד ואלה הפוקדים את המדינה, למפגשים חברתיים, תרבות, חינוך וככתובת לכל ענין וצורך בגשמיות וברוחניות בעת צרה ובזמן שמחה


Chabad Auckland Facebook Feed: